Dnes je 26.10.2020, svátek má Erik

 

Aktuality

Brno: Svaté schody - rozjímání o utrpení Páně

Přijďte se o velikonočním triduu pomodlit na Svaté schody.

Brněnská Loreta v sobě ukrývá mnoho uměleckých i duchovních skvostů. Jedním z nich jsou Svaté schody.

Jedná se o 28 stupňů z pretoria Piláta Pontského, za jeho prefektury vJeruzalémě, které byly posvěceny Kristovou krví při jeho umučení. Dlestředověké tradice je měla roku 326 převézt z Jeruzaléma do Říma svatáHelena, císařovna a matka Konstantina Velikého, kde pro ně bylavystavěna nádherná kaple nazvaná „Scala Sancta – Svaté schody“.

Svaté schody v Římě se těšily od samého počátku veliké vážnosti. Protobyla podle římského vzoru budována podobná místa rozjímání o utrpeníPáně. A tím je i brněnská Loreta.

V době velikonočního tridua se na schodech konají modlitby arozjímání. I letos Vás brněnští minorité zvou na pobožnosti naSchodech, a to na Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílou sobotu vždy v 7 hod. ráno, kdy se budou konat společné modlitby. Loreta bude však otevřena po celý den a návštěvníci budou mít možnost modlit se soukromě.

Svaté schody

Svaté schody

Svaté schody

Z brožurky o Svatých schodech:

Svaté schody"Ze svatého evangelia víme, že Kristus Pán, po svém potupném zajetía nespravedlivém odsouzení židovskou veleradou, byl ráno v den svéhoumučení přiveden k římskému vladaři Pilátu Pontskému. Zde BožskýSpasitel po prvé kráčel do soudní síně po 28 mramorových schodech,které vedly do Pilátova paláce. Vladař Pilát nenašel na Kristu Pánuviny a poslal Beránka nejnevinnějšího k soudu Herodovu. Svaté schody Po druhé kráčíJežíš Kristus po schodech, které později tolika milostmi byly obdařeny.Herodes však zesměšnil Krista a posla ho zpět k Pilátovi. Znovu kráčí Pán po schodech v paláci Pilátově a posvěcuje je svoupřítomností. Po nespravedlivém Pilátově rozhodnutí byl Pán Ježíšodvlečen katany po těchto schodech do palácového dvora k ukrutnémubičování. Spasitel světa Svaté schody po bolestném bičování a nelítostném trnímkorunování kráčel opětně po těchto schodech skrápěje je svou přesvatoukrví. Byl vyveden na místo, které slulo Lithostrotos, hebrejskyGabbatha. Tam Pilát ukázal Krista Pána rozvášněnému davu se slovy:„Ejhle člověk!“ (Jan 19,5). Svaté schody Na tomto místě byl Kristus Pán svýmvlastním národem a Pilátem odsouzen k potupné smrti na kříži: „Pryčs ním, pryč s ním, ukřižuj ho!“ (Jan 19,15).  Naposledy kráčí BožskýSpasitel po těchto schodech, skrápí je svými slzami a posvěcuje je svounejsvětější krví. Jde, aby vzal svůj kříž a dokončil své vykupitelskédílo.

Ježíš Kristus – Syn Boží – Spasitel světa, kráčel třikrátenahoru a dolů po těchto schodech. Posvětil je svým přehořkým umučeníma utrpením, které za nás na těchto stupních vytrpěl."

Svaté schody


Okomentovat článek
Zobrazit komentáře


 
Návštěv: 10805 , Vydáno: 07.04.2009 , Komentáře: 0


Ze světa