Dnes je 18.01.2021, svátek má Vladislav

 

Aktuality

Květná neděle v Jeruzalémě

Prožívání událostí Svatého týdne ve Svaté zemi je vždy výjimečné, a to jak z hlediska bytí na „těch místech“, tak i z hlediska bohaté a originální liturgie.

Hlavní římskokatolická mše svatá na Květnou neděli začala v 8:00 hodin v Bazilice Sv. hrobu, a konkrétně v kapli Zjevení Zmrtvýchvstalého Krista (Marie Magdalény), kterou spravují františkáni.

Mši svatou celebroval latinský patriarcha Jeruzaléma arcibiskup Fouad Twal. Ten zde byl uveden v průvodu františkány z kustodie Svaté země, kteří jsou zde jedinými oficiálními reprezentanty katolické církve a kteří se spolu se společenstvími řeckokatolickým, arménským a v menší míře syrským, koptským a etiopským starají o tuto svatyni. Každý z celebrantů zde obdržel od patriarchy palmovou ratolest.

Průvod s retolestmi trval asi 45 minut a třikrát obešel kapli. Bohoslužba slova a eucharistická bohoslužba se konala před kaplí Sv. hrobu v prostoru několika metrů mezi ní a sborem pravoslavných Řeků, kteří slavili v centrální části baziliky. Více než tříhodinová liturgie byla celebrována v latinském a arabském jazyce. Ve stejnou dobu u oltáře na druhé straně kaple byla sloužena liturgie Koptů.

To vše vyplývá z tzv. „status quo“, který upravuje zásady společného užívání baziliky různými společenstvími a který je závazný od r. 1757.

V jiných kostelích Jeruruzaléma byly mše svaté slouženy v různých jazycích. Například ve francouzštině byla celebrována mše sv. v benediktinském kostele ve východní části města.

Všichni se společně setkali ve 14:00 hodin v Betfage, kam také přijel i jeruzalémský patriarcha arcibiskup Fouad Twal, představený františkánské kustodie ve Svaté zemi o. Pierbattista Pizzaballa, izraelský apoštolský nuncius Antonio Franco a představitelé východních katolických obřadů.

Vedli pochod několika tisíců křesťanů, kteří putovali po pět kilometrů dlouhé cestě přes Olivovou horu až k východní bráně Jeruzaléma.

Po asi třech hodinách účastníci pochodu došli na místo, a pochod byl zakončen před kostelem sv. Anny u Brány lvů. Zvláštním „znamením“ pro účastníky průvodu byl krátký deštík – požehnání pro tuto zemi, trpící suchem, který spadl po požehnání relikviemi svatého kříže.

Rozloučení provázela také přehlídka přítomných hudebních skupin tamějších skautů.

„Jeruzalémský průvod je neopakovatelný zážitek? Korouhve, transparenty, účastníci z celého světa. Na dvoukilometrovém prostoru bylo možné potkat představitele nejrůznějších národností a ras. Každých 30–50 metrů se měnil zpěv a hudba. Ale vše dohromady znělo velmi harmonicky. Převládala totiž radost z oslavy Krista Krále“ – vzpomíná jeden z účastníků průvodu P. Radzisław Ambroziak z polské lomžiňské diecéze.

o. Stanisław Jaromi OFMConv, Jeruzalém

Podívejte se na fotogalerii:
Květná neděle v Jeruzalémě
Triduum v Jeruzalémě


Okomentovat článek
Zobrazit komentáře


 
Návštěv: 7652 , Vydáno: 15.04.2009 , Komentáře: 0

Podobné články
04.10.2020 - Minoritský biskup v Rusku
16.07.2020 - Marco Tasca OFMConv arcibiskupem Janova
27.05.2019 - Carlos Alberto Trovarelli OFMConv – nový generální ministr Řádu menších bratří konventuálů (minoritů)
11.10.2012 - Řím: Transitus sv. Františka
18.09.2011 - Velká Británie: Neobvyklí novicové
23.05.2011 - Austrálie: bratr menší biskupem
05.05.2011 - Slovensko: Kustodiální kapitula
07.04.2011 - Arad: Mezinárodní setkání kvardiánů
01.10.2010 - Setkání Konference CEO s generálním ministrem řádu a generálním definitoriem
24.04.2010 - Polsko: Svatá Hora Polanowska – minoritská poustevna
12.11.2009 - Minoritské misie ve 21. století
29.08.2009 - Nová minoritská kustodie v Tanzánii
10.08.2009 - Minorité v Chorvatsku
13.07.2009 - Minorité v Keni
06.06.2009 - Minoritská misie v srdci Amazonie
04.05.2009 - Minorité ve Vietnamu
17.03.2009 - Minorité v Rusku
18.02.2009 - Šest a půl století minoritů na Maltě
11.02.2009 - Minorité v Lurdech

Ze světa