Dnes je 18.01.2021, svátek má Vladislav

 

Aktuality

11. února – Panny Marie Lurdské
a XIX. světový den nemocných

11. února – Panny Marie Lurdské <br /> a XIX. světový den nemocných

11. února si připomínáme den zasvěcený Panně Marii Lurdské a alespoň v myšlenkách se připojujeme k 6 až 7 milionům poutníků, kteří každý rok navštěvují toto poutní mariánské místo, kde se roku 1858 Panna Maria zjevila Bernadettě Soubirousové. Proč právě Bernadettě?Hluboký znalec Lurdských zjevení o. René Laurentin odpověděl: „Především je to Mariina volba postavit do středu dění v Lurdech Bernadetu, jedinou uznanou vizionářku, která byla nejchudší místní obyvatelkou. Bydlela s rodinou v příbytku, který byl dříve městským vězením. O jeho ubohosti svědčí to, že místní radní rozhodli z důvodů nezdravého prostředí přenést vězení jinam, díky tomu Soubirousovi našli vlastní přístřeší. Bernadetin otec Francois Soubirous byl nejchudší obyvatelem Lurd a pár let před oněmi událostmi byl hledán policií, protože byl podezřelý, že krade pekaři mouku. 11. února 1858 vyhledala Panna Maria jeho dceru, která obývala tento nejhorší příbytek v Lurdech, aby v ní takto symbolicky přijala všechny chudé, aby ji, tu nejchudší, ubohou Bernadetu, učinila středem pozornosti celých Lurd a aby dala spolu s Bernadetou v Lurdech počátek něčemu novému".Z tohoto místa Panna Maria vybízela k modlitbě a pokání. 24. února třikrát opakovala slova: Pokání! Pokání! Pokání! Proto je také toto poutní místo obzvláště spojeno s tajemstvím utrpení a nemoci: „Nejsvětější Panna, jakožto Matka, přichází na pomoc těm nejchudším a nemocným na těle, a někdy také na duši. Proto je Panna Maria privileguje a přichází jim na pomoc, aby ukázala, že oni jsou největší hodnotou Církve, protože ve svém těle i duši nesou utrpení Kristova těla, kterým je Církev".Panna Maria se zjevila chudé a nemocné Bernadettě, a tak se Lurdy postupně staly místem, kam putuje mnoho nemocných, aby se jim dostalo útěchy a mateřské pomoci Panny Marie. Proto také papež Jan Pavel II. v roce 1993 ustanovil 11. únor jako Světový den nemocných.Heslem tohoto roku Světového dne nemocných je: "Jeho ranami jste uzdraveni" (1 Pt 2, 24). Papež Benedikt XVI. ve svém poselství napsal: „Pokud je naším bratrem každý člověk, tím spíše musí být ve středu naší pozornosti slabí, trpící a ti, kdo potřebují péči, aby se žádný z nich necítil zapomenutý nebo postavený na okraj, neboť "skutečná míra lidství se podstatně určuje ve vztahu k utrpení a k trpícímu. A to platí jak pro jednotlivce, tak pro společnost. Taková společnost, která nedokáže přijmout trpící a neumí jejich utrpení sdílet a vnitřně nést svým soucitem, je společností krutou a nelidskou".Stanislav Gryň


Okomentovat článek
Zobrazit komentáře


 
Návštěv: 8853 , Vydáno: 22.02.2011 , Komentáře: 0


Ze světa