Dnes je 18.01.2021, svátek má Vladislav

 

Aktuality

Což nám nehořelo srdce,
když nám vysvětloval Písma?

Dva učedníci odchází z Jeruzaléma. Jdou zdrcení bolestnými událostmi předcházejících dvou dní: smutkem Velkého pátku, kdy byl Ježíš odsouzen a krutě ukřižován, a tichem Velké soboty, kdy v jejich srdcích zavládla prázdnota a postupné smíření se se skutečností, že Ježíš již mezi nimi není…
a nikdy už nebude. Nechtějí se zdržovat v Jeruzalémě a živit neurčitou nadějí, kterou rozvířily některé ženy, že Ježíš snad žije.

V průběhu cesty se k nim připojuje neznámý poutník, který se zapojuje do jejich rozhovoru. Učedníci mu vyprávějí, jak to velekněží a další náboženští vůdci odsoudili Ježíše – Proroka a Mesiáše – k smrti, ještě dříve, než stačil vysvobodit Izraele z rukou Římanů. Hovoří také o divných zprávách žen, které nenalezly v hrobě Ježíšovo tělo a viděly anděly, kteří k nim hovořili, že On žije.

Neznámý poutník přináší do jejich rozhovoru nový prvek: Ježíšovo umučení a jeho smrt, jež učedníky tak vyvedly z míry, staví do souvislosti biblických dějin. Vysvětluje jim, co o Mesiáši učí Písmo, Mojžíš a Proroci. Přesvědčuje je, že vše, co Ježíše potkalo, bylo dříve předpověděno proroky: Jeho narození, život, zázraky, učení, utrpení, umučení, smrt, zmrtvýchvstání, oslavení a spása – to vše je mnohem důležitější, než chvilkové získání samostatnosti Izraelského národa. Učedníci pozvolna začínají chápat smysl toho, co prožili v posledních dnech.

Když se přiblížili k cíli své cesty, zvou Neznámého, aby zůstal na nocleh s nimi. Jejich srdce hořela a oni chtějí, mít blízko člověka, jenž jim přináší naději, že Kristus skutečně vstal z mrtvých a žije. Neznámý přijímá jejich pozvání. Během večeře, kdy Host žehná jídlo stejným způsobem jako Ježíš při poslední večeři, otevřely se jim oči a poznali v osobě neznámého Hosta, zmrtvýchvstalého Ježíše. Avšak ihned po tomto prohlédnutí jim Ježíš mizí z očí.

Tehdy učedníci uvěřili. Nehledí na únavu celodenního putování a vracejí se zpátky do Jeruzaléma, aby tam mohli povyprávět zbylým učedníkům, radostnou zprávu o Ježíšově zmrtvýchvstání.

Milí bratří a sestry, přejeme Vám, aby vzkříšený Ježíš vstoupil i do Vašich "útěků do Emauz" a přinesl Vám naději na vzkříšení a život věčný v plnosti.

bratři minorité


Okomentovat článek
Zobrazit komentáře


 
Návštěv: 5906 , Vydáno: 04.04.2010 , Komentáře: 0


Ze světa