Dnes je 18.01.2021, svátek má Vladislav

 

Aktuality

Letnice - Duch Páně u sv. Františka

Letnice - Duch Páně u sv. Františka

Celý křesťansky svět se modlí:
Přijď ó Duchu přesvatý rač paprsek bohatý světla svého v nás vylít.
Božský Utěšiteli, něžný duší Příteli, rač nás mile zotavit.
Člověk bez tvé pomoci slábne a je bez moci, vše mu může uškodit.
Viny z duší našich smaž a vyprahlá srdce svlaž, raněné rač vyhojit.
Srovnej co je zkřiveno, zahřej, co je studeno, a nedej nám zabloudit.
                                                        (Ze sekvence: Veni Sancte Spiritus)

 

Klíčem pro porozumění celé spirituality sv. Františka je X. kapitola Potvrzené řehole.  

Kdo nemají vzdělání, ať se nesnaží je získat; spíše ať se snaží o to, po čem mají toužit nade všecko, totiž aby měli ducha Páně a ten aby v nich svatě působil, aby se k němu modlili neustále čistým srdcem, aby byli pokorní, trpěliví v pronásledování a v nemoci a milovali ty, kteří nás pronásledují, ponižují a tupí, protože Pán praví: "Milujte své nepřátele a modlete si za ty, kdo vás hanobí a pronásledují" (Potvrzená řehole, X). 

František tedy ukazuje bratřím podstatu jejích života: Duch Páně. Duch Boží je nejvyšším představeným řádu - generálním ministrem. Je také motorem a silou každého vnuknutí a modlitby. 

Bratři mají toužit nade všecko, aby měli ducha Páně a ten aby v nich svatě působil.

 

Jak poznat, zda opravdu máme ducha Páně? 

Zda má Boží služebník ducha Páně, to lze poznat takto: Učiní-li Pán skrze něho něco dobrého, pak si na tom nic nezakládá, protože jeho vlastní já je vždy nepřítelem všeho dobrého, ale tím více má před očima, jak je ve skutečnosti malý a pokládá se za menšího než všichni ostatní lidé (Napomenutí 12).

Duch Páně nás posvěcuje pravdou a učí pokoře, která musí doprovázet modlitbu. František cituje apoštola: „Litera zabíjí, ale duch dává život." (...)Literou jsou zabiti řeholníci, kteří nechtějí následovat ducha Písma svatého, ale touží jen po tom, aby znali slova a vykládali je druhým. A ti naopak jsou oživeni duchem Písma svatého, kdo každé písmeno, které znají, snaží se poznat hlouběji a své vědění nepřipisují sami sobě, ale slovem a příkladem je vracejí Bohu, nejvyššímu Pánu, kterému patří všechno dobré (Napomenutí, 8). 

František touží, aby bratři vnikali do hloubky Písma svatého, meditací a modlitbou nahlédli do Božího tajemství a překročili práh naděje, kde poznání vychází ze srdce. Slova moje je duch a život - praví Pán. Vnější, fyzická forma slova, modlitby je jako sklo v okně, které umožňuje nahlédnout z bytu do světa. Různé formy modlitby jsou oknem, skrze které poznáváme krásu Toho, který je jedině krásou a dobrotou.

 

Stanislav Gryń, ofmconv.

 

 


Okomentovat článek
Zobrazit komentáře


 
Návštěv: 7359 , Vydáno: 07.06.2011 , Komentáře: 0


Ze světa